System zarządzania bateriami (BMS)

Bezpieczniejsze, trwalsze i bardziej niezawodne baterie

Światowej klasy technologia i rozwiązania leżą u podstaw naszej działalności. Nasze zaawansowane systemy zarządzania akumulatorami (BMS) zapewniają solidną ochronę elektroniczną, gwarantując bezbłędne korzystanie z aplikacji.

System BMS jest podstawowym elementem pakietu akumulatorów z wieloma ogniwami. Monitoruje on stan baterii, mierząc i kontrolując kluczowe parametry operacyjne, a tym samym zapewniając bezpieczeństwo.

Nasz system BMS zawiera naszą opatentowaną elektronikę zarządzania baterią i ma cztery główne cele:

bms batterie

Chroni ogniwa i baterię przed uszkodzeniem

bms akku

Wydłuża żywotność baterii

li ion bms

Utrzymuje baterię w stanie, w którym może ona spełniać wymagania aplikacji

battery bms

Zapewnia interfejs z aplikacją główną

Innowacja i technologia to nasze przewagi konkurencyjne

Nasza zaawansowana modułowa platforma BMS pozwala nam na obsługę wielu akumulatorów w zakresie napięć od 7,2 V do 55 V (2S-13 (15)S) dla różnych zastosowań rynkowych, umożliwiając pełną integrację z systemami klienta.

Projektujemy i budujemy nasz BMS we własnym zakresie, zapewniając pełne wsparcie przez cały projekt, ściśle współpracując z lokalnymi i europejskimi certyfikowanymi jednostkami naukowymi oraz najlepszymi światowymi producentami komponentów elektronicznych. Dzięki temu zawsze jesteśmy do przodu i szybko reagujemy na zmieniające się rynki.

Kluczowe cechy zarządzania
akumulatorami (BMS)

Balansowanie ogniw

Ogniwa o różnej pojemności mogą posiadać różne napięcie – to prowadzi do konieczności balansowania ogniw. W sytuacji, w której wszystkie ogniwa mają takie samo napięcie – ogniwa są zbalansowane. Oznacza to, że mają taki sam względny stan naładowania (SOC). W niektórych przypadkach napięcie baterii bez obciążenia jest wystarczające do obliczenia SOC. Jeśli przynajmniej jedno ogniwo nie jest dopasowane napięciem, pakiet nie jest zrównoważony i będzie miał niższą pojemność. Balansowanie ogniw poprawia zatem wydajność pakietu akumulatorów, wydłużając ich żywotność oraz zabezpieczając baterie przed przekroczeniem dopuszczalnych napięć.

Ochrona bezpieczeństwa

Jedną z podstawowych funkcji systemu BMS jest zapewnienie niezbędnego monitorowania i kontroli w celu ochrony ogniw przed warunkami otoczenia lub pracy wykraczającymi poza tolerancję. Ma to szczególne znaczenie w zastosowaniach przemysłowych – ze względu na trudne warunki pracy. Nasze systemy BMS są zawsze zaprojektowane tak, aby były odporne na nadużycia, a jednocześnie spełniały potrzeby klientów w zakresie mocy, energii, zakresu temperatur pracy i trwałości cyklu.

Monitorowanie poszczególnych ogniw

Stały monitoring wszystkich pojedynczych ogniw sprawia, że są one chronione przed uszkodzeniem, np. poprzez nadmierne lub niedostateczne naładowanie. Dzięki temu ich żywotność nie ulega skróceniu.

Ładowanie/żywotność cyklu

Dzięki skutecznej kontroli warunków pracy zestawu akumulatorów cykl życia osiąga maksymalny pułap. BMS zapewnia optymalny algorytm ładowania, utrzymując wszystkie ogniwa w pożądanych granicach operacyjnych. Ogranicza to żywotność i trwałość uszkodzeń.

Komunikacja

Nasz BMS dostarcza dane do aplikacji nadrzędnej, aby zapewnić użytkownikowi większą kontrolę i wszystkie niezbędne informacje, m.in. na temat pozostałej pojemności (wskaźnik paliwa), napięcia, temperatury, poboru prądu, ostrzeżeń i liczby cykli.

Modułowa architektura BMS

Modułowa architektura BMS zapewnia szybkie prototypowanie, przenosząc projekty od koncepcji do produkcji w bardzo krótkim czasie. Co więcej, umożliwia łatwą konfigurację systemu względem indywidualnych potrzeb klienta. Poprawia też wydajność i żywotność baterii, zapewniając bezpieczne zasilanie aplikacji.