Walidacja i badania

Możemy wykonać pełen zakres badań systemów akumulatorowych, w tym

Testy transportowe UN 38.3

IEC 62133

Testy okresowe

Testy mechaniczne

(IP, żywotność, temperatura, upadek i testy bębnowe)

Testy ogniw

Testy walidacyjne

przeprowadzamy na określonych etapach projektu zgodnie z ustalonym DVP na podstawie naszych doświadczeń, wymagań klienta i planowanej certyfikacji. Wykonujemy je w naszym laboratorium lub w zewnętrznych ośrodkach badawczych. Dzięki temu mamy pewność, że nasz produkt spełni stawiane przed nim wymagania i przejdzie pomyślnie proces certyfikacji.

Certyfikacja

Współpracujemy z wieloma podmiotami zewnętrznymi w zakresie certyfikacji, zarówno w Polsce, jak i globalnie. Dzięki temu mamy doświadczenie w certyfikowaniu naszych wyrobów na rynki całego świata, wliczając w to certyfikację na normy IEC i UL.

Podstawową certyfikacją jest zgodność z normami wymaganymi przez unijne dyrektywy – najczęściej będą to badania EMC oraz IEC 62133. Ostateczny zakres badań może być znacznie szerszy – zależy on od rodzaju baterii, rynków docelowych i wymagań samego klienta. Zakres badań ustalamy indywidualnie dla każdego projektu.