Jakość

quality process

Zabezpieczając najwyższe standardy

System zarządzania jakością

Audyty wewnętrzne

Zapewnienie jakości dostawcy

Proces produkcji i kontrola produktów

Zarządzanie klientami

Zarządzanie urządzeniami pomiarowymi

System Zarządzania Jakością

Jesteśmy dumni z naszej doskonałej reputacji w branży oraz imponujących osiągnięć w zakresie dostarczania niezawodnych produktów i technologii. Osiągamy to dzięki zastosowaniu systemu QMS dla naszych procesów dokumentacyjnych i procedur, jak również poczuciu odpowiedzialności całego zespołu za spełnianie zasad i celów jakości.

Nasze zasady zarządzania jakością:

 • koncentracja na kliencie,
 • przywództwo,
 • zaangażowanie ludzi,
 • podejście procesowe,
 • doskonalenie,
 • podejmowanie decyzji w oparciu o dowody,
 • zarządzanie relacjami.

Nasz System Zarządzania Jakością oparty jest o standard ISO9001 i wymagania klientów. To nie tylko opisy procesów, procedury czy też instrukcje. System to także wszyscy pracownicy, pracujący wspólnie nad realizacją wyznaczonych zadań i osiąganiem założonych celów.

Nasz system gwarantuje działanie w sposób przewidywalny, zrozumiały dla każdego pracownika, nakierowany na osiągnięcie zaplanowanych celów. Tym samym pomaga w osiągnięciu sukcesu naszej organizacji, jak i naszych partnerów.

Audyty

pierwszej, drugiej i trzeciej strony.

Realizując regularne audyty, skupiamy się nie trzech głównych celach:

 • Cel 1 – zapoznanie z poziomem realizacji naszych procesów, które mają spełnić wymagania klienta, zapewnić bezpieczne miejsce pracy oraz nie stanowić zagrożenia dla środowiska.
 • Cel 2 – element rozwoju pracowników; realizując audyty poznajemy nowe wymagania oraz przykłady realizacji tych wymagań.
 • Cel 3 – doskonalenie działalności organizacji poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wskazywania obszarów do doskonalenia.

Realizujemy następujące audyty:

 • Audyt wyrobu – ocena zgodności parametrów wyrobu z wymaganiami klienta; ocena realizowana z pozycji klienta.​
 • Audyt systemu – ocena zgodności realizowanych procesów w organizacji z określonymi wymaganiami: systemów zarządzania (9001, 45001, 14001), korporacji, klienta, prawnymi, wewnętrznymi organizacji, corporate responsibility (WCA).
 • Audyt procesu – w oparciu o wymagania VDA 6.3 (P6 /realizacja procesu produkcji); ocena zgodności realizowanego procesu wytwarzania wyrobu z wymaganiami klienta.

Zapewnienie jakości dostaw

Zapewnienie jakości dostaw realizowane jest poprzez:

 • kontrolę odbiorczą komponentów,
 • zatwierdzanie komponentów zgodnie z wymaganiami PPAP/VDA2,
 • postępowanie reklamacyjne z dostawcami w oparciu o metodologię 8D,
 • udział zespołu Zapewnienia Jakości Dostaw na etapie wdrażania nowych projektów (APQP),
 • realizację audytów u dostawców zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 oraz wymaganiami wewnętrznymi.

Proces produkcji i kontrola produktów

Kontrola procesu produkcyjnego oraz produktu realizowana jest poprzez:

 • wyrywkową kontrolę procesu oraz produktu w oparciu o obowiązujące wymagania, instrukcje i specyfikacje,
 • kontrolę procesu produkcyjnego według punktów kontrolnych w systemie,
 • testy wytrzymałościowe,
 • zwolnienie wyrobów gotowych do wysyłki,
 • analizę odpadu produkcyjnego oraz technologicznego,
 • audyty produktu w oparciu o wymagania VDA 6.5,
 • audyty procesu w oparciu o wymagania VDA 6.3 (P6).

Proces produkcji i kontrola produktów

Kontrola procesu produkcyjnego oraz produktu realizowana jest poprzez:

 • wyrywkową kontrolę procesu oraz produktu w oparciu o obowiązujące wymagania, instrukcje i specyfikacje,
 • kontrolę procesu produkcyjnego według punktów kontrolnych w systemie,
 • testy wytrzymałościowe,
 • zwolnienie wyrobów gotowych do wysyłki,
 • analizę odpadu produkcyjnego oraz technologicznego,
 • audyty produktu w oparciu o wymagania VDA 6.5,
 • audyty procesu w oparciu o wymagania VDA 6.3 (P6).

Zarządzanie klientami

Poznanie wymagań klienta to kluczowy moment procesu, który przekłada się na obustronną korzyść – zapewnia sukces zarówno naszej organizacji, jak i biznesowi naszego partnera. 

Weryfikując i realizując wymagania klientów na różnych etapach naszej działalności, za każdym razem dostarczamy im wyroby zgodne z ich oczekiwaniami.

Zarządzając wymaganiami klienta, poznając nowe bądź zmienione oczekiwania, pracując razem nad rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi, rozwijamy się jako organizacja, wspierając również rozwój naszych klientów.