Produkcja

Projektowanie dla potrzeb produkcji

Wszystkie produkty opracowane przez dział R&D muszą spełniać wymagania produkcyjne stawiane przez dział operacyjny. Dlatego już od początku projektujemy nasze produkty zgodnie z zasadą Design for Manufacturing. Dobrze zaprojektowana bateria powinna być dostosowana do produkcji seryjnej. Dlatego też przeprowadzana jest analiza FMEA na wszystkich etapach projektu w interdyscyplinarnym zespole projektowym.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu wypracowaliśmy najlepsze praktyki projektowania baterii. Przy wdrażaniu do produkcji seryjnej, dział R&D dalej wspiera dział industrializacji i pomaga przy walidacji procesu bądź linii.

Produkcja baterii może odbywać się na linii manualnej lub w znacznym stopniu zautomatyzowanej z wykorzystaniem robotów do zgrzewania, układania ogniw itp. Charakter linii, layout i stopień zautomatyzowania dobierany jest do wymagań wolumenowych oraz jakościowych klienta.