Bezpieczeństwo

Wiedzę zdobytą dzięki badaniom i wewnętrznym projektom rozwojowym przekuwamy w konkretne rozwiązania, które podnoszą bezpieczeństwo naszych baterii.

Maciej Kułach Electronics Engineering Leader

Oprócz certyfikatów wymaganych prawnie, mamy doświadczenie w testowaniu w oparciu o normy branżowe, poprawiające bezpieczeństwo użytkowania baterii w danej aplikacji. Część testów jesteśmy w stanie wykonać we własnym laboratorium. W pozostałych przypadkach współpracujemy z zewnętrznymi ciałami certyfikującymi oraz ośrodkami badawczymi.

Coraz więcej norm wymaga stosowania podwójnych zabezpieczeń chroniących baterię przed zwarciem, przeładowaniem oraz przegrzaniem. Wszystkie zabezpieczenia są testowane przez nas podczas trwania projektu, na etapie walidacji oraz certyfikacji produktu.

Na bezpieczeństwo baterii składają się aspekty:

  • mechaniczne – nie tylko w postaci solidnej obudowy zewnętrznej, ale również wszystkich elementów konstrukcyjnych wewnętrznych, dzięki którym bateria jest odporna na wibracje i upadki.
  • elektryczne – realizowane przez prawidłowo zaprojektowany BMS oraz inne dodatkowe elementy: bezpiecznik główny, bezpieczniki na łącznikach ogniw, pozostałe dedykowane rozwiązania.

W EMBS Przeprowadzamy cykliczne testy, podczas których przebijamy ogniwa i baterie, aby ocenić, które rozwiązania wewnątrz baterii ograniczają propagację termiczną.