Strategia

EMBS jest prawdziwym pionierem na rynku akumulatorów. A w miarę wchodzenia w życie nowych ostrzejszych przepisów bezpieczeństwa, już teraz ciężko pracujemy nad kolejnymi innowacjami. To takie ekscytujące.

Marcin Szlenk Dyrektor Generalny

Odświeżona strategia

Pragniemy być najbardziej niezawodnym partnerem spośród wszystkich podmiotów w branży. To dążenie leży u podstaw naszej strategii tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Osiągniemy to, dostarczając naszym klientom systemy akumulatorowe dostosowane do ich potrzeb, wykorzystując światowej klasy technologię i pozycję lidera na rynku.

Skupienie

Koncentrujemy się na podstawowych kompetencjach, dzięki czemu nasza struktura biznesowa jest zgodna ze strategicznymi ambicjami i pozwala nam na maksymalizację synergii grupowych.

Uproszczenie

Stajemy się transparentni, coraz bardziej elastyczni i opłacalni. Oznacza to odchudzone procesy, mniej duplikatów i jasne linie odpowiedzialności. Zwiększenie szybkości podejmowania decyzji, wyeliminowanie powielania działań i obniżenie kosztów pomoże nam uwolnić nasz pełen potencjał biznesowy.

Realizacja

Nasza strategia opiera się na rygorystycznej kulturze wydajności. Rozpoczynamy program transformacji, którego celem jest wzmocnienie realizacji strategii, odblokowanie krótkoterminowych możliwości kosztowych oraz strategiczne umiejscowienie nas w celu zdynamizowania wzrostu.

Wzmocnimy nasze możliwości na dwa konkretne sposoby:

  1. realizacja projektów kapitałowych – jasne zarządzanie, odpowiedzialność i zwiększone możliwości zapewnią nam dużą dyscyplinę w alokacji kapitału i znacząco lepsze wykonanie.
  2. umiejętności handlowe – wzmocnienie możliwości i synergii handlowych pomiędzy grupami, z silnym naciskiem na tworzenie wartości i bardziej strategiczne partnerstwo.

Nasze cele

Zobowiązujemy się do realizacji czterech celów strategicznych.

1. Klienci

Wygrywanie nowych projektów poprzez dostarczanie naszym globalnym klientom dostosowanych do potrzeb, niezawodnych i najlepiej działających systemów akumulatorowych.

2. Inwestycje

Dostarczanie innowacji oraz poszerzanie naszych możliwości projektowych i produkcyjnych na bazie posiadanej wiedzy, nabytego doświadczenia i dostępnej technologii.

3. Ludzie

Osiąganie wskaźnika zaangażowania pracowników na poziomie >70%

4. Zrównoważony rozwój

Zmniejszanie ilości odpadów z ogniw litowo-jonowych i węgla kopalnego dzięki zoptymalizowanym procesom produkcji baterii.