Systemy akumulatorowe wykonywane na zamówienie

Możliwości projektowe

Projektowanie i rozwój systemów baterii na zamówienie

Rozwiązania z zakresu inżynierii mechanicznej i elektrycznej

Walidacja i industrializacja projektu baterii

Projektowanie i rozwój systemów zarządzania bateriami

Integracja systemu i badania materiałowe

Rekomendacja ogniw i pozyskiwanie komponentów

Szybkie prototypowanie (proof of concept), EB1, EB2, MB1, MB2

Projektowanie, walidacja i uruchomienie linii produkcyjnych

Opracowanie dokumentacji 3D i 2D

Wybór dedykowanych ładowarek

Zarządzanie oprogramowaniem

Usługi testowania

Wszystkim powyższym możliwościom towarzyszy dedykowany Project Manager.