Doradztwo i planowanie

01

Doradztwo

Nasza kadra inżynierów oferuje pełne wsparcie techniczne klientom już od pierwszego kontaktu. W pierwszej kolejności nasz zespół określa wymagania, jakie aplikacja będzie stawiała baterii, następnie bada charakterystyki prądowe aplikacji i testuje jej działanie. Na bazie tego dobiera odpowiednie ogniwa i proponuje optymalne rozwiązania.

02

Koncepcja

Koncepcja baterii pojawia się już na etapie wyceny projektu. Zawiera ogólny szkic baterii, najważniejsze parametry elektryczne, jak również założoną funkcjonalność. Taki koncept umożliwia określenie m.in. jak powinny być ułożone ogniwa, jak poprowadzić przewody SCM, gdzie powinien znajdować się BMS oraz jak powinna wyglądać obudowa.

Wstępny model 3D baterii pozwala na:

  • oszacowanie ilości i kosztów komponentów,
  • ilości potrzebnych narzędzi i kosztów do produkcji komponentów,
  • określenie testów i wymagań dla komponentów,
  • określenia czasu potrzebnego na zaprojektowanie i zwalidowanie komponentów,
  • opracowania koncepcji linii produkcyjnej i czasu produkcji.

Koncept zawiera też podstawowe założenia funkcjonalne i elektryczne, np. propozycję ogniw. Pozwala to na szybką weryfikację, czy proponowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom stawianym baterii przez aplikację.

03

Planowanie

Dobrze zaplanowany projekt jest podstawą do uruchomienia produkcji seryjnej na czas. Projekty dzielimy na cztery fazy, które finalnie przekładają się na wyprodukowanie prototypów i baterii z pre-serii, zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Odpowiednie zaplanowanie zadań i terminów umożliwia nam:

  • wyznaczenie ścieżki krytycznej projektu,
  • przygotowanie planu walidacji projektu,
  • zarezerwowanie z wyprzedzeniem terminów jednostek zewnętrznych, zapewniając terminowe testy, walidację oraz certyfikację.